Паспортанд тохирохгүй муу зургуудын жишээ

Паспорт эсвэл визний зургийг үүсгэхэд ашигладаг эх сурвалжийн зургийг авахдаа паспортын зурагчны гарын авлага дагана уу. Доорх зургууд дээр ашиглахаас зайлсхийх хэрэгтэй муу зургуудын жишээг дор үзүүлэв.

Нүүрэн дээрх тод сүүдэр
Толгойн ард тод сүүдэр
Эх зөв зураг
Нүүрэн дээрх тод сүүдэр
Толгойн ард тод сүүдэр
Нүд хааж буй үс
Хаалттай нүд
Эх зөв зураг
Нүд хааж буй үс
Хаалттай нүд
Малгай өмөссөн
Нарны шил зүүсэн
Эх зөв зураг
Малгай өмөссөн
Нарны шил зүүсэн
Хөрөг зургийн хэв
Буруу тийш харсан
Эх зөв зураг
Хөрөг зургийн хэв
Буруу тийш харсан
Хэтэрхий харанхуй байна
Хэтэрхий цайруу байна
Эх зөв зураг
Хэтэрхий харанхуй байна
Хэтэрхий цайруу байна
Арьсны буруу өнгө
Хэтэрхий цайрсан
Эх зөв зураг
Арьсны буруу өнгө
Хэтэрхий цайрсан
Томруулсан зураг
Нялсан зураг
Эх зөв зураг
Томруулсан зураг
Нялсан зураг
© 2014-2021 visafoto.com | Зураг авах | Тавигдах шаардлага | Харилцагчид | Гэрэл зурагчийн гарын авлага | Үйлчилгээний нөхцөл | Бусад хэл